logo logo

Hoe kunnen wij u verder helpen?

    Ik geef Adviespunt Zorgbelang toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de dienstverlening (conform Algemene verordening gegevensbescherming). In ons privacyreglement en de samenvatting kunt u lezen waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, of u toestemming moet geven en welke rechten u heeft.